A THOMAS SCHUTZMAN

Name: A THOMAS SCHUTZMAN

Entry Date: 66

Exit Date: 69

Rating:

Squad: 21

Status: K