BUCK BUCHANAN

Name: BUCK BUCHANAN

Entry Date: 66

Exit Date: 69

Rating: AO2

Squad: 21